Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 23 lutego 2023 r.


Niniejsza informacja o ochronie prywatności dla Piotr Borowicz Softspace („Spółka”, „my”, „nas” lub „nasz”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („przetwarzać”) informacje o użytkowniku podczas korzystania przez niego z naszych usług („Usługi”), np. gdy użytkownik:
Odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem flexypiano.com lub dowolną naszą witrynę internetową, która zawiera łącze do niniejszej polityki prywatności
Pobierz i korzystaj z naszej aplikacji mobilnej (Flexy Piano) lub dowolnej innej naszej aplikacji, która zawiera łącze do niniejszej polityki prywatności.
Współpracować z nami w inny powiązany sposób, w tym w zakresie sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.
Pytania lub wątpliwości? Zapoznanie się z niniejszą informacją o ochronie prywatności pomoże użytkownikowi zrozumieć przysługujące mu prawa i możliwości wyboru. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem info@flexypiano.com.

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW


Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe punkty naszego oświadczenia o ochronie prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na każdy z tych tematów, klikając link znajdujący się po każdym kluczowym punkcie lub korzystając z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz. Możesz także kliknąć tutaj, aby przejść bezpośrednio do naszego spisu treści.
Jakie dane osobowe przetwarzamy? Gdy użytkownik odwiedza nasze Usługi, korzysta z nich lub porusza się po nich, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu interakcji użytkownika z Piotr Borowicz Softspace i Usługami, dokonywanych przez niego wyborów oraz używanych przez niego produktów i funkcji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Czy przetwarzamy jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.
Czy otrzymujemy jakiekolwiek informacje od stron trzecich? Nie otrzymujemy żadnych informacji od stron trzecich.
Jak przetwarzamy informacje o użytkowniku? Przetwarzamy dane użytkownika w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z użytkownikiem, zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania przepisów prawa. Możemy również przetwarzać dane użytkownika w innych celach za jego zgodą. Przetwarzamy dane użytkownika tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
W jakich sytuacjach i jakim stronom udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Jak dbamy o bezpieczeństwo informacji? Stosujemy organizacyjne i techniczne procesy i procedury mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. Nie można jednak zagwarantować, że jakakolwiek transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji będzie w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji użytkownika. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Jakie są Twoje prawa? W zależności od lokalizacji geograficznej użytkownika, obowiązujące przepisy o ochronie prywatności mogą oznaczać, że użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące jego danych osobowych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Jak korzystać ze swoich praw? Najłatwiejszym sposobem skorzystania z przysługujących praw jest wypełnienie naszego formularza wniosku dotyczącego osoby, której dane dotyczą, dostępnego tutaj: info@flexypiano.com, lub skontaktowanie się z nami. Wszelkie wnioski będą rozpatrywane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co Piotr Borowicz Softspace robi z zebranymi przez nas informacjami? Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełnym tekstem zawiadomienia.


SPIS TREŚCI
1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?
2. JAK PRZETWARZAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?
3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ, PRZETWARZAJĄC DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?
7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA?
8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
9. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI „NIE ŚLEDŹ
10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
11. CZY MIESZKAŃCY WIRGINII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
12. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE POWIADOMIENIE?
13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?
14. W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ GROMADZONE PRZEZ NAS DANE?

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Dane osobowe ujawniane przez użytkownika

W skrócie: Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników.
Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje, rejestrując się w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, uczestnicząc w działaniach w Usługach lub w inny sposób kontaktując się z nami.
Dane osobowe podane przez użytkownika. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Usługami, dokonywanych przez niego wyborów oraz używanych przez niego produktów i funkcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:
adresy e-mail
adresy korespondencyjne
nazwy użytkowników
hasła
preferencje kontaktu
nazwy

Informacje poufne. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.
Dane aplikacji. Jeśli użytkownik korzysta z naszych aplikacji, możemy również gromadzić następujące informacje, jeśli użytkownik zdecyduje się udzielić nam dostępu lub pozwolenia:
Dostęp do urządzeń mobilnych. Możemy poprosić o dostęp lub pozwolenie na korzystanie z niektórych funkcji urządzenia mobilnego użytkownika, w tym Bluetooth, mikrofonu, pamięci masowej i innych funkcji urządzenia mobilnego. Jeśli użytkownik chce zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, może to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych aplikacji, do rozwiązywania problemów oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.
Wszystkie dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a użytkownik musi powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.
Informacje zbierane automatycznie
W SKRÓCIE: Niektóre informacje – takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia – są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszych Usług.
Automatycznie gromadzimy pewne informacje, gdy użytkownik odwiedza, korzysta lub porusza się po Usługach. Informacje te nie ujawniają konkretnej tożsamości użytkownika (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.
Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:
Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyczne, dotyczące użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług lub z nich korzysta i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji użytkownika z nami, dane dziennika mogą obejmować adres IP użytkownika, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki i ustawienia oraz informacje o aktywności użytkownika w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne działania podejmowane przez użytkownika, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „crash dumps”) i ustawienia sprzętowe).
Dane urządzenia. Gromadzimy dane dotyczące urządzeń, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu używanym do uzyskiwania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia, te dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.

2. JAK PRZETWARZAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU?

W skrócie: Przetwarzamy dane użytkownika w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z użytkownikiem, zapewniania bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania przepisów prawa. Możemy również przetwarzać dane użytkownika w innych celach za jego zgodą.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika z różnych powodów, w zależności od sposobu interakcji użytkownika z naszymi Usługami, w tym:
Aby ułatwić tworzenie i uwierzytelnianie kont oraz w inny sposób zarządzać kontami użytkowników. Możemy przetwarzać informacje o użytkowniku, aby umożliwić mu utworzenie konta i zalogowanie się na nie, a także utrzymywanie go w dobrym stanie.
Aby poprosić o opinię. Możemy przetwarzać dane użytkownika, gdy jest to konieczne, aby poprosić go o informacje zwrotne i skontaktować się z nim w sprawie korzystania przez niego z naszych Usług.
Identyfikacja trendów użytkowania. Możemy przetwarzać informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są one wykorzystywane, dzięki czemu możemy je ulepszać.
Określenie skuteczności naszych kampanii marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać dane użytkownika, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób prowadzić kampanie marketingowe i promocyjne, które są dla niego najbardziej odpowiednie.
Ratowanie lub ochrona żywotnych interesów jednostki. Możemy przetwarzać dane użytkownika, gdy jest to konieczne do ratowania lub ochrony żywotnych interesów danej osoby, takich jak zapobieganie szkodom.

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ, PRZETWARZAJĄC DANE UŻYTKOWNIKA?

W skrócie: Przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to robić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za zgodą użytkownika, w celu przestrzegania przepisów prawa, świadczenia usług w celu zawarcia lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych, ochrony praw użytkownika lub realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Jeśli użytkownik znajduje się w UE lub Wielkiej Brytanii, niniejsza sekcja ma do niego zastosowanie.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania danych osobowych użytkownika. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych użytkownika:
Zgoda. Możemy przetwarzać dane użytkownika, jeśli użytkownik udzielił nam pozwolenia (tj. zgody) na wykorzystanie jego danych osobowych w określonym celu. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać dane użytkownika, jeśli uważamy, że jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad interesami użytkownika oraz jego podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w niektórych z opisanych celów, aby:
Analizowanie sposobu korzystania z naszych Usług, abyśmy mogli je ulepszać w celu angażowania i zatrzymywania użytkowników.
Wsparcie naszych działań marketingowych
Zrozumienie, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług, abyśmy mogli poprawić komfort użytkowania.
Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać dane użytkownika, jeśli uważamy, że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnienie informacji użytkownika jako dowodu w postępowaniu sądowym, w które jesteśmy zaangażowani.
Istotne zainteresowania. Możemy przetwarzać dane użytkownika, jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony jego żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, takich jak sytuacje związane z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.
Jeśli użytkownik znajduje się w Kanadzie, niniejsza sekcja ma do niego zastosowanie.
Możemy przetwarzać dane użytkownika, jeśli udzielił nam on wyraźnej zgody (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystanie jego danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których można wywnioskować jego zgodę (tj. zgodę dorozumianą). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
W niektórych wyjątkowych przypadkach, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy być prawnie upoważnieni do przetwarzania danych użytkownika bez jego zgody, w tym na przykład:
Jeśli gromadzenie danych wyraźnie leży w interesie danej osoby, a zgody nie można uzyskać w odpowiednim czasie
Na potrzeby dochodzeń oraz wykrywania i zapobiegania oszustwom
W przypadku transakcji biznesowych, o ile spełnione są określone warunki
Jeśli są zawarte w zeznaniu świadka, a ich zebranie jest niezbędne do oceny, rozpatrzenia lub zaspokojenia roszczenia ubezpieczeniowego
Do identyfikacji osób rannych, chorych lub zmarłych i komunikowania się z najbliższymi krewnymi.
Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może być ofiarą nadużyć finansowych.
Jeśli uzasadnione jest oczekiwanie, że gromadzenie i wykorzystywanie za zgodą zagroziłoby dostępności lub dokładności informacji, a gromadzenie jest uzasadnione do celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia przepisów prawa Kanady lub prowincji.
Jeśli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania sądowego, nakazu sądowego, nakazu sądowego lub zasad sądu odnoszących się do przedstawiania dokumentacji
Jeśli zostały one wytworzone przez osobę fizyczną w trakcie jej zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodu, a gromadzenie jest zgodne z celami, dla których informacje zostały wytworzone.
Jeśli kolekcja jest przeznaczona wyłącznie do celów dziennikarskich, artystycznych lub literackich
Jeśli informacje są publicznie dostępne i są określone w przepisach

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

W SKRÓCIE: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.

Udostępnienie danych osobowych użytkownika może być konieczne w następujących sytuacjach:
Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać dane użytkownika w związku z negocjacjami dotyczącymi fuzji, sprzedaży aktywów spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji o użytkowniku.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak można odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

W SKRÓCIE: Przechowujemy dane użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden z celów określonych w niniejszym komunikacie nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika dłużej niż przez okres, w którym użytkownik posiada u nas konto.
Jeśli nie będziemy mieć uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy lub zanonimizujemy takie dane, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu ich usunięcia.

7. JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona danych osobowych użytkowników za pomocą systemu organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednakże, pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia informacji użytkownika, nie można zagwarantować, że jakakolwiek elektroniczna transmisja przez Internet lub technologia przechowywania informacji będzie w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji użytkownika. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Usług wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielka Brytania (UK) i Kanada, użytkownik ma prawa, które umożliwiają mu większy dostęp do jego danych osobowych i kontrolę nad nimi. Użytkownik może w dowolnym momencie przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.

W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania i Kanada) użytkownikowi przysługują pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia danych; (iii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może złożyć taki wniosek, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?” poniżej.
Wszelkie wnioski będą rozpatrywane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG lub Wielkiej Brytanii i uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, ma również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Jeśli użytkownik znajduje się w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, która może być zgodą wyraźną i/lub dorozumianą w zależności od obowiązującego prawa, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?” poniżej.
Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego wycofaniem ani, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.
Rezygnacja z komunikacji marketingowej i promocyjnej: Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszej komunikacji marketingowej i promocyjnej, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?” poniżej. Użytkownik zostanie wówczas usunięty z list marketingowych. Możemy jednak nadal komunikować się z użytkownikiem – na przykład w celu wysyłania wiadomości związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania kontem użytkownika i korzystania z niego, w celu odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach niemarketingowych.
Informacje o koncie
Użytkownik może w dowolnym momencie przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto:
Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych informacji kontaktowych.
Na prośbę użytkownika o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuwamy jego konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze warunki prawne i / lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.
Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców w naszych Usługach, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/.
W przypadku pytań lub uwag dotyczących prawa do prywatności, można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@flexypiano.com.

9. ELEMENTY STERUJĄCE DLA FUNKCJI „NIE ŚLEDŹ

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o aktywności użytkownika podczas przeglądania Internetu. Na tym etapie nie sfinalizowano żadnego jednolitego standardu technologicznego do rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały DNT przeglądarki ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują użytkownika o tym, że nie chce być śledzony online. Jeśli w przyszłości zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać, poinformujemy użytkownika o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

10. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako prawo „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazw i adresów wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii i chciałby złożyć taki wniosek, powinien przesłać go na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, mieszka w Kalifornii i ma zarejestrowane konto w Usługach, ma prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publikuje w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail powiązany z kontem oraz oświadczenie, że użytkownik mieszka w Kalifornii. Zapewnimy, że dane nie będą publicznie wyświetlane w Usługach, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopii zapasowych itp.).
Informacja o ochronie prywatności CCPA
Kalifornijski kodeks przepisów definiuje „rezydenta” jako:
(1) każda osoba fizyczna, która przebywa w stanie Kalifornia w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy oraz
(2) każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem Kalifornia w celu tymczasowym lub przejściowym
Wszystkie inne osoby są zdefiniowane jako „nierezydenci”.
Jeśli ta definicja „rezydenta” ma zastosowanie do użytkownika, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących jego danych osobowych.
Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy?
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

Zebrane przykłady kategorii
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta.
TAK
B. Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe
TAK
C. Cechy klasyfikacji chronionej na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego
Płeć i data urodzenia
TAK
D. Informacje handlowe
Informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach
NIE
E. Informacje biometryczne
Odciski palców i głos
NIE
F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań oraz interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami
TAK
G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia
NIE
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne
Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmowy telefoniczne utworzone w związku z naszą działalnością biznesową
TAK
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia użytkownikowi naszych Usług na poziomie biznesowym lub stanowisko, historia pracy i kwalifikacje zawodowe w przypadku ubiegania się o pracę u nas
NIE
J. Informacje o edukacji
Dokumentacja studentów i informacje katalogowe
NIE
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych
Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład, preferencji i cech danej osoby.
NIE
L. Wrażliwe dane osobowe
NIE
Będziemy wykorzystywać i przechowywać zebrane dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług lub w celu:
Kategoria A – tak długo, jak użytkownik posiada u nas konto
Kategoria B – tak długo, jak użytkownik posiada u nas konto
Kategoria C – tak długo, jak użytkownik posiada u nas konto
Kategoria F – tak długo, jak użytkownik posiada u nas konto
Kategoria H – tak długo, jak użytkownik posiada u nas konto
Możemy również gromadzić inne dane osobowe spoza tych kategorii w przypadkach, gdy użytkownik kontaktuje się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:
Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
Udział w ankietach lub konkursach dla klientów; oraz
Ułatwianie świadczenia Usług i odpowiadanie na zapytania użytkowników.
W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników?
Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.
Użytkownik może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@flexypiano.com, odwiedzając stronę flexypiano.com lub korzystając z danych kontaktowych podanych na dole niniejszego dokumentu.
Jeśli użytkownik korzysta z upoważnionego przedstawiciela w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony przedstawiciel nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w imieniu użytkownika.
Czy informacje o użytkowniku zostaną udostępnione komukolwiek innemu?
Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika naszym usługodawcom zgodnie z pisemną umową zawartą między nami a każdym usługodawcą. Każdy dostawca usług jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu, przestrzegając tych samych rygorystycznych obowiązków w zakresie ochrony prywatności, które są wymagane przez CCPA.
Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do własnych celów biznesowych, takich jak prowadzenie wewnętrznych badań na potrzeby rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” danych osobowych użytkownika.
W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy firma Piotr Borowicz Softspace nie ujawniła, nie sprzedała ani nie udostępniła żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych. Piotr Borowicz Softspace nie będzie w przyszłości sprzedawać ani udostępniać danych osobowych należących do osób odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.
Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych
Prawo do żądania usunięcia danych – żądanie usunięcia danych
Użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie swoich danych osobowych, uszanujemy jego prośbę i usuniemy jego dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (ale nie wyłącznie) korzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa, nasze wymogi zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub wszelkie przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.
Prawo do informacji – żądanie informacji
W zależności od okoliczności, masz prawo wiedzieć:
czy gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika;
kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych;
cele, do których wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
czy sprzedajemy lub udostępniamy dane osobowe stronom trzecim;
kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy, udostępniliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
kategorie osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane, udostępnione lub ujawnione w celach biznesowych;
biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych; oraz
konkretne dane osobowe zebrane na temat użytkownika.
Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania ani usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.
Prawo do niedyskryminacji w związku z wykonywaniem praw konsumenta do prywatności
Nie będziemy dyskryminować użytkownika, jeśli skorzysta on ze swoich praw do prywatności.
Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych
Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych konsumentów.
Proces weryfikacji
Po otrzymaniu wniosku będziemy musieli zweryfikować tożsamość użytkownika, aby ustalić, czy jest on tą samą osobą, o której posiadamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia użytkownika o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które użytkownik wcześniej nam przekazał. Na przykład, w zależności od rodzaju złożonego wniosku, możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane informacje do informacji, które już posiadamy w aktach, lub możemy skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem metody komunikacji (np. telefonu lub poczty e-mail), którą wcześniej nam przekazał. Możemy również korzystać z innych metod weryfikacji w zależności od okoliczności.
Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane w żądaniu wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości lub uprawnień do złożenia żądania. W miarę możliwości będziemy unikać żądania od użytkownika dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić użytkownika o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości oraz w celach związanych z bezpieczeństwem lub zapobieganiem oszustwom. Usuniemy takie dodatkowo podane informacje, gdy tylko zakończymy weryfikację użytkownika.
Inne prawa do prywatności
Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.
Użytkownik może zażądać korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub poprosić o ograniczenie przetwarzania informacji.
Użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku na mocy CCPA w jego imieniu. Możemy odrzucić wniosek autoryzowanego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w imieniu użytkownika zgodnie z CCPA.
Użytkownik może zażądać rezygnacji z przyszłej sprzedaży lub udostępniania jego danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy odpowiednie działania tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku.
Aby skorzystać z tych praw, można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@flexypiano.com, odwiedzając stronę flexypiano.com lub korzystając z danych kontaktowych podanych na dole niniejszego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy się z Tobą skontaktować.

11. CZY MIESZKAŃCY WIRGINII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Wirginia, może uzyskać określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych i ich wykorzystywania.

Powiadomienie o ochronie prywatności CDPA Virginia
Zgodnie z ustawą Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA):
„Konsument” oznacza osobę fizyczną będącą rezydentem Wspólnoty Narodów, działającą wyłącznie w kontekście indywidualnym lub gospodarstwa domowego. Nie obejmuje to osób fizycznych działających w kontekście handlowym lub zatrudnienia.
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które są powiązane lub mogą być powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. „Dane osobowe” nie obejmują danych poddanych deidentyfikacji ani informacji publicznie dostępnych.
„Sprzedaż danych osobowych” oznacza wymianę danych osobowych w zamian za wynagrodzenie pieniężne.
Jeśli ta definicja „konsumenta” ma zastosowanie do użytkownika, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących jego danych osobowych.
Gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez nas informacje o użytkowniku będą się różnić w zależności od sposobu interakcji użytkownika z Piotr Borowicz Softspace i naszymi Usługami. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź poniższe linki:
Gromadzone przez nas dane osobowe
Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkowników
Kiedy i komu udostępniamy dane osobowe użytkownika
Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych
Prawo do informacji o tym, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika
Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo do poprawiania nieścisłości w danych osobowych użytkownika
Prawo do żądania usunięcia danych osobowych
Prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które użytkownik wcześniej nam udostępnił
Prawo do rezygnacji z przetwarzania danych osobowych, jeśli są one wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej, sprzedaży danych osobowych lub profilowania w celu wspierania decyzji wywołujących skutki prawne lub o podobnym znaczeniu („profilowanie”).
Piotr Borowicz Softspace nie sprzedaje żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych. Piotr Borowicz Softspace nie będzie w przyszłości sprzedawał danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, użytkowników i innych konsumentów.
Korzystanie z praw przysługujących na mocy ustawy CDPA stanu Wirginia
Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.
Użytkownik może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@flexypiano.com, odwiedzając stronę info@flexypiano.com lub korzystając z danych kontaktowych podanych na dole niniejszego dokumentu.
Jeśli użytkownik korzysta z upoważnionego przedstawiciela w celu wykonywania swoich praw, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony przedstawiciel nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w imieniu użytkownika.
Proces weryfikacji
Możemy poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do zweryfikowania wniosku użytkownika i konsumenta. Jeśli użytkownik złoży wniosek za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela, może być konieczne zebranie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości przed przetworzeniem wniosku.
Po otrzymaniu żądania użytkownika spółka odpowie bez zbędnej zwłoki, ale we wszystkich przypadkach w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od jego otrzymania. Okres na udzielenie odpowiedzi może zostać jednokrotnie przedłużony o dodatkowe czterdzieści pięć (45) dni, jeśli jest to uzasadnione. Poinformujemy użytkownika o każdym takim przedłużeniu w ciągu początkowego 45-dniowego okresu odpowiedzi, wraz z podaniem przyczyny przedłużenia.
Prawo do odwołania
Jeśli odmówimy podjęcia działań w związku z żądaniem użytkownika, poinformujemy go o naszej decyzji i jej uzasadnieniu. Jeśli chcesz odwołać się od naszej decyzji, napisz do nas na adres info@flexypiano.com. W ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania odwołania poinformujemy użytkownika na piśmie o wszelkich działaniach podjętych lub niepodjętych w odpowiedzi na odwołanie, w tym o pisemnym wyjaśnieniu powodów podjętych decyzji. Jeśli Twoje odwołanie zostanie odrzucone, możesz skontaktować się z Prokuratorem Generalnym w celu złożenia skargi.

12. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZE POWIADOMIENIE?

W skrócie: Tak, będziemy aktualizować niniejsze powiadomienie w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami prawa.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą „Revised”, a zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy powiadomić o tym użytkownika, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio do użytkownika. Zachęcamy do częstego zapoznawania się z niniejszą informacją o ochronie prywatności, aby wiedzieć, w jaki sposób chronimy dane użytkownika.

13. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszego powiadomienia, można wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@flexypiano.com lub pocztą na adres:

Piotr Borowicz Softspace
Rudnickiego 8 (woj. mazowieckie)
Janów, Mazowieckie 05-082
Polska


14. W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNIK MOŻE PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ GROMADZONE PRZEZ NAS DANE?


Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do gromadzonych przez nas danych osobowych, zmienić je lub usunąć. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, należy odwiedzić stronę: info@flexypiano.com.

Niniejsza polityka prywatności została utworzona przy użyciu generatora polityki prywatności Termly.